virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

YLIOPPILASTUTKINTO 2017-2018

YLIOPPILASTUTKINTO 2017-2018

Ylioppilastutkinnon rakenne on seuraava: Ylioppilastutkintoon kuuluu pakollisena neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielen koe, joka koostuu tekstitaidon kokeesta ja esseekokeesta, sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Näistä vähintään yhden pitää olla tasoltaan vaativampi koe (A-taso). Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita.

Reaaliaineiden jakautuminen kahdelle koepäivälle (viikko väliä): ensimmäinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia; toinen koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Koepäivien keskinäinen järjestys vaihtelee eri kerroilla. Kokeet on suoritettava 1-3 peräkkäisellä kirjoituskerralla keväällä ja syksyllä.

Lukion opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen vain, jos asianomaisen oppiaineen kaikki pakolliset kurssit on suoritettu JA kolme kurssia on suoritettu aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja Jos pakollisia kursseja puuttuu vielä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden alkua, lähettää koulu tutkintolautakunnalle ilmoituksen, ettei opiskelijalla ole osallistumisoikeutta oppiaineen kokeeseen, vaikka hän on siihen ilmoittautunut. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan kokeisiin osallistumiseen sellaiselle kokelaalle, jolla em. ehto ei täyty.

Kokeisiin ilmoittautuneelta peritään kultakin tutkintokerralta perusmaksu 14 € ja kultakin kokeelta 28 €. Ylioppilastodistusta ei anneta, ellei maksuja ole suoritettu. Kokelaan jälkeenpäin pyytämästä tarkistusarvostelusta peritään 50 €. Tämä maksu palautetaan, mikäli tarkistusarvostelu johtaa arvosanan parantumiseen.

Ilmoittautuminen KEVÄÄN 2018 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyy 23.11.2017 ja ilmoittautuminen syksyn 2018 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyi 5.6.2018. Ilmoittautuminen on sitova, joten suorituskerta katsotaan käytetyksi ja maksut peritään, vaikka kokelas ei osallistuisikaan kokeeseen. Opiskelija voi erityisestä syystä anoa tutkintolautakunnalta aiemmin tekemänsä ilmoittautumisen mitätöintiä. Lisätietoja ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.

tyhja