virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

B1-ruotsi

 

B1-ruotsi

1. Koulu ja vapaa-aika   RUB1 p

2. Arkielämää Pohjoismaissa  RUB2 p 

3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa  RUB3 p

4. Elämää yhdessä ja erikseen  RUB4 p

5. Elinympäristömme  RUB5 p

6. Puhu ja ymmärrä paremmin  RUB6 s

Kurssilla vahvistetaan suullisen kielitaidon selviytymiskeinoja ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen sekä ääntämiseen. Tavoitteena on harjoitella myös ymmärtävän kuulemisen keinoja eri harjoitusten avulla. Tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin. Opiskellaan eri kulttuurien kanssakäymisen sääntöjä. Numeroarviointi perustuu kurssin aikaiseen työskentelyyn ja valtakunnalliseen kielitaidon kokeeseen, josta saat erillisen todistuksen.

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen RUB7 s

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan kielioppirakenteiden hallinnan vahvistamista.

8. Kieliopin kertausta   RUB8 o

Kurssilla kerrataan kielioppia. Työmuotoina peruskielioppiharjoitukset, erilaiset tekstimuodot sekä lyhyet ja laajemmat viestinnälliset kirjoitustehtävät.

9. Abikurssi   RUB9 o

Valmistaudutaan monipuolisesti ylioppilastutkinnon kielikokeeseen.