virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Rehtori
Pirjo-Liisa Rouniola
(03) 485 1430
pirjo-liisa.rouniola@virrat.fi

Apulaisrehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Filosofia

Filosofia

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun  FI1 p

2. Filosofinen etiikka   FI2 s

Perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Opitaan arvioimaan elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustelemaan arvioitaan etiikan käsittein.

3. Tiedon ja todellisuuden filosofia FI3 s

Opitaan hahmottamaan , mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteissä ja arkielämässä. Opitaan erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä.

4. Yhteiskuntafilosofia  FI4 s

Perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Opitaan hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen instituutioiden toimintaa sekä arvioimaan yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta ja jäsentämään yhteiskunnan ja yksilön suhdetta.