virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Fysiikka

Fysiikka

1. Fysiikka luonnontieteenä  FY1 p

2. Lämpö   FY2 s

Kurssilla opitaan tuntemaan lämpöön liittyvät ilmiöt. Tutkitaan termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä.

3. Aallot    FY3 s

Kurssilla perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja (valoa).

4. Liikkeen lait   FY4 s

Tutustutaan liikkeeseen liittyviin ilmiöihin ja niitä selittäviin malleihin. Tutkitaan etenemisliikkeen liittyviä ilmiöitä ja perehdytään niiden avulla Newtonin lakeihin. Opiskelija ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.

5. Pyöriminen ja gravitaatio FY5 s

Opiskelija syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statistiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa.

6. Sähkö   FY6 s

Tutustutaan sähköön liittyviin peruskäsitteisiin ja mittaustekniikkaan.

7. Sähkömagnetismi   FY7 s

Kurssilla  syvennetään tuntemusta sähkömagnetismiin ilmiöistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Sähköturvallisuus.

8. Aine ja säteily   FY8 s

Tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina.

9. Työkurssi   FY9 o