virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Kemia

Kemia

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia KE1 p

2. Kemian mikromaailma KE2 s

Opitaan tuntemaan aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä ja  käyttämään aineiden ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä. Perehdytään orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja rakenteen määrityksessä käytettäviin menetelmiin.

3. Reaktiot ja energia   KE3 s

Perehdytään kemialliseen reaktioon vaikuttaviin tekijöihin sekä energian sitoutumiseen ja vapautumiseen reaktiossa. Opitaan kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja käsittelemään reaktioita matemaattisesti.

4. Metallit ja materiaalit   KE4 s

Opitaan tuntemaan teollisesti merkittäviä raaka-aineita ja niiden jalostusprosesseja. Hapettumis-pelkistymisreaktiot. Sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet.

5. Reaktiot ja tasapaino   KE5 s

Opitaan ymmärtämään reaktion tasapainotilan muodostuminen ja siihen liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia. Tasapaino teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä.

6. Työkurssi   KE6 o

Kurssilla perehdytään kemiallisten kokeiden ja mittausten periaatteisiin sekä niihin liittyviin virhelähteisiin koulun välinein.