virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Kuvataide

Kuvataide

1. Minä, kuva ja kulttuuri KU1 p

2. Ympäristö, paikka ja tila KU2 p/s

3. Media ja kuvien viestit   KU3 s

Kurssilla opitaan erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaamaa maailmaa ja ymmärtämään kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Opitaan käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristössä oman ilmaisun välineenä.

4. Taiteen kuvista omiin kuviin  KU4 s

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteet, ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa sekä osaa käyttää ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan.

5. Nykytaiteen työpaja   KU5 s

Opitaan seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä sekä havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä ja soveltamaan havaintoja omassa ilmaisussa

6. Lukiodiplomikurssi  KU6 o

7. Tietokoneavusteinen (CAD) teollinen muotoilu KU7 o

Taideaineiden soveltavat kurssit ovat projektikursseja. Tarkemmat tiedot aineenopettajalta.