virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Matematiikka pitkä oppimäärä

Matematiikka pitkä oppimäärä

1. Funktiot ja yhtälöt   MAA1 p

2. Polynomifunktiot  MAA2 p

3. Geometria   MAA3 p

4. Analyyttinen geometria  MAA4 p

5. Vektorit    MAA5 p

6. Todennäköisyys ja tilastot  MAA6 p

7. Derivaatta  MAA7 p

8. Juuri- ja logaritmifunktiot MAA8 p

9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA9 p

10. Integraalilaskenta   MAA10 p

11. Lukuteoria ja logiikka MAA11 s

Kurssilla opitaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja, ymmärtämään avoimen lauseen käsite ja opitaan käyttämään kvanttoreita. Opitaan todistusperiaatteita ja lukuteorian peruskäsitteet. Tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja koknaislukujen kongruenssin avulla. Opitaan määrittämään kokonaislukujen suurin yhteinen tekijä Eukleideen algoritmilla.

12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA12 s

Kurssilla opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja likiarvojen tarkkuussäännöt. Opitaan ymmärtämään iteroinnin käsite ja ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti. Tutkitaan polynomien jaollisuutta ja määritetään polynomin tekijät. Opitaan algoritmista ajattelua. Määritetään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi MAA13 s

Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan perusteita. Täydennetään integraalilaskennan taitoja. Tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.

14. Abikurssi  MAA14 o

Valmistaudutaan ylioppilastutkinnon pitkä matematiikan kokeeseen.