virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Rehtori
Pirjo-Liisa Rouniola
(03) 485 1430
pirjo-liisa.rouniola@virrat.fi

Apulaisrehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Psykologia

Psykologia

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutusPS1 p

2. Ihmisen psyykkinen kehitys  PS2 s

Kurssilla perehdytään yksilön psyykkiseen kehitykseen, kehityspsykologisiin teorioihin ja psyykkisen kehityksen tutkimukseen.

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet  PS3 s

Kurssilla perehdytään hermoston perusrakenteeseen, toimintaan ja niiden yhteyteen kognitiivisiin perusprosesseihin sekä näiden toiminnan tutkimukseen.

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta PS4 s

Kurssilla perehdytään ihmisen toimintaa ohjaaviin tekijöihin. Tutustutaan motivaation ja emootioiden ohjausvaikutukseen ja perusteorioihin. Opitaan ymmärtämään tietoisuuden, ajattelu ja kielen merkitys ihmisen toiminnassa sekä taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden kehittämismahdollisuuksia.

5. Persoonallisuus ja mielenterveys  PS5 s

Tutustutaan persoonallisuuskäsitteeseen ja sen tutkimusmenetelmiin sekä mielenterveyteen, sen  häiriöihin, niiden hoitoon ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

6. Sosiaalinen vuorovaikutus – kulttuurien kohtaaminen PS6 o

Kurssilla opitaan kuvaamaan sosiaalipsykologisin käsittein ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin, ryhmiin ja laajempiin yhteisöihin. Opitaan tuntemaan keskeiset ihmissuhteiden tekijät, kiintymys, auttaminen, väkivalta, konfliktit, ryhmän toiminta ja ryhmien väliset suhteet.

7. Mediapsykologia   PS7 o

Kehitetään mediataitoja, opitaan hallitsemaan informaatiotulvaa ja tunnistamaan mediaviestien taustarakenteita ja median kielteisiä vaikutuksia.

8. Musiikkipsykologia PS8

Kehitetään musiikkiteatteritaitoja, musiikin ymmärtämistä sekä tutkitaan musiikin psykologisia vaikutuksia.