Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Rehtori
Pirjo-Liisa Rouniola
(03) 485 1430
pirjo-liisa.rouniola@virrat.fi

Apulaisrehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Valo- ja äänisuunnittelun peruskurssi (MTO16)

Tutustutaan valo- ja äänitekniikan perusteisiin teatteri- ja musiikki-ilmaisun osana sekä taiteellisena ilmaisumuotona. Tutustutaan teatteri- ja äänitekniikan työtapoihin: vastuullisuuteen produktion onnistumisesta, työmoraaliin ja ihmissuhdetaitojen merkitykseen produktiotyöskentelyssä.