virtain lukio

Yhteystiedot

Sipiläntie 1, 34800 VIRRAT

Vt. rehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892
teemu.kontoniemi@virrat.fi

Koulusihteeri
Kaija Kuttila
(03) 485 1431
kaija.kuttila@virrat.fi

tyhja

Yleistä lukio-opiskelusta

Lukio-opinnot voi suorittaa 2-4 vuodessa, erikoisluvalla 5 vuodessa. Yleisin opiskeluaika on 3 vuotta.

Lukiolaki 24§, opiskeluajasta: "Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää 1 momentissa mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja."

Lukio-opinnot on suoritettu, kun opiskelija on suorittanut vähintään 75 kurssia, mikä tarkoittaa ensimmäisenä vuonna n. 30 kurssia, samoin toisena, loput kolmannella. Neljän vuoden ohjelmassa suoritetaan noin 20 kurssia vuodessa. Lukion oppimäärään tulee sisältyä kaikki pakolliset lukiokurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia. Lukion koko oppimäärä on saavutettu, kun kaikkien opinto-ohjelmaan kuuluvien aineiden oppimäärät on suoritettu hyväksytysti.

tyhja